fbpx
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Eğitim Ücreti↴

2.000,00 KDV dahil

(%50 Peşinat ile 18 Aya varan Taksit İmkanı)

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz ↴


(KVKK) Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hem özel sektör hem de kamu sektöründe, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlükleri korumak ve sadece şahısların kişisel verilerini işleyen, gerçek ve tüzel kişilerin, yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016’dan itibaren uygulamaya girmiş bir kanundur.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır. Kişisel bilgi tutan her kurum ise KVKK’ ya tabidir.

Kanun kapsamında tüm kuruluşların uyum sürecini tamamlaması gerekmektedir. Tamamlanmaması durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan denetimler ve şikayetler sonucu Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında hapis cezası ve kabahatler kapsamında idari para cezaları uygulanmaktadır. Şirketler için artık gereklilik haline gelen bu eğitim ile sizler de kariyer planı oluşturabilirsiniz.

%filename MyEduco

Bu Eğitimin Sertifikası E-DEVLET Onaylıdır

Bu Eğitimin Sertifikası E- DEVLET Kayıtlıdır.

iccw

Bu Eğitimin Sertifikası Uluslararası Geçerlidir.

INTERNATIONAL CERTIFICATION CENTER OF THE WORLD (DÜNYA ULUSLARARASI SERTİFİKASYON MERKEZİ) TARAFINDAN ONAYLANIP AKREDİTE EDİLEN VE TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE GEÇERLİ OLAN SERTİFİKALAR

fsm

FSM Üniversitesi Onaylı Sertifika

FSM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN VE E- DEVLETTE SORGULANIP GÖRÜNTÜLENEN SERTİFİKALAR

Eğitim Süresi

Süre Sınırı Yok

Eğitim Şekli

Güncelleme

24/04/2023

Öğrenci

20

Materyal

Eğitmen

Sertifikasyon

Materyal

Eğitmen

Sertifikasyon

Eğitim Süresi

Süre Sınırı Yok

Eğitim Şekli

Güncelleme

24/04/2023

Öğrenci

20

Bu Eğitim hakkında ↴

Uzaktan "(KVKK) Kişisel Verilerin Korunması" Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • FİRMALARIN BİLGİ İŞLEM, YAZILIM, REKLAM, IT DEPARTMANLARINDA ÇALIŞANLAR
 • İNSAN KAYNAKLARI UZMANLARI ve YÖNETİCİLERİ
 • HUKUK MÜŞAVİRLERİ ve AVUKATLAR
 • KAMU ve ÖZEL SEKTÖR PERSONELLERİ
 • ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİCİLERİ ve SAHİPLERİ
 • E-TİCARET ile İLGİLENEN TÜM FİRMALAR ve YÖNETİCİLERİ
 • ARŞİV ve DATA TUTAN TÜM İŞLETMELER
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK GÖREV ALMAK İSTEYEN HERKES BU EĞİTİME                         KATILABİLİR

Uzaktan (KVKK) Kişisel Verilerin Korunması Eğitiminin İçeriği Nedir?

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(KVKK) ve GDPR
 • KVKK YÖNETMELİKLERİ
 • KİŞİSEL VERİ NEDİR? ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?
 • VERİ İŞLEME SÜREÇLERİ
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ TEMEL İLKELER
 • VERİ SORUMLUSU/ VERİ İŞLEYEN KİMDİR?
 • KURUMLARDAKİ YÖNETİM YAPISI NASIL OLMALIDIR?
 • İRTİBAT KİŞİSİ KİMDİR?
 • BAŞVURU SÜREÇLERİ YÖNETİMİ/İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 • VERİ İŞLEMEYE İLİŞKİN İDARİ ve TEKNİK TEDBİRLERİ NELERDİR?
 • VERİ SORUMLUSUNUN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • AÇIK RIZA ve İSTİSNA HALLERİ
 • KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
 • SAKLAMA SÜRELERİ
 • SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME NEDİR?
 • DENETİM ve RİSK ANALİZİ
 • VERBİS NEDİR?
 • CEZALAR

Eğitimi Alan Kişiler Nerelerde Kullanabilir?

 • BU EĞİTİM PROGRAMINI BAŞARI İLE TAMAMLAYAN HERKES, ULUSLARARASI AKREDİTELİ SERTİFİKA SAHİBİ OLACAK ve BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK FİRMALARDA AKTİF GÖREV ALABİLECEK, FREELANCE OLARAK DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREBİLECEKTİR.
 • EĞİTİM PROGRAMIMIZLA (KVKK) HUKUKİ ŞARTLAR ENVANTER İŞLEME ve VERBİS                         SİSTEMİNE KAYDETME ÜZERİNE YETKİN BİLGİYE SAHİP OLACAKSINIZ.

Mehmet Yılmaz / BİLGİ GÜVENLİĞİ BAŞDENETÇİSİ

1973 Malatya doğumlu olan Mehmet Yılmaz Bilgi güvenliği Baş Denetçisi’ dir. KVKK Eğitmeni olarak bireylere ve kurumlara seminerler ve eğitim hizmetleri vermektedir. Kurucusu olduğu Dapro Danışmanlık bünyesinde danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir.

EĞİTİM

 • Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Ankara (1991-1995)
 • Kamu Yönetimi
 • Ş.K.Ö. Teknik Lisesi – Malatya-(1987-1991)
 • Bilgisayar Bölümü

MESLEKİ TECRÜBE

 • DAPRO DANIŞMANLIK / Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi / KVKK Uzmanı Bir çok sektör ve kurumun bilgi güvenliği uygulamaları, kişisel veri yönetim sistemi ve KVKK yasal gereksinimlerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürütürken,                         uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan atamalar çerçevesinde; İSO 27001 Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi olarak birçok denetimde                         bulundum. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi SEM’de KVKK kapsamında dersler vermekteyim. Hukuk Eğitim Programları (HEP) Platformu ve Güvennet Akademi                         ile Seminerler düzenlemekteyiz.
 • GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. / Risk Yönetimi Başkanı “Kredi  Derecelendirme Modeli”nin ve firma rating notlarının takibi, kredi  portföyünün; risk kompozisyonu, sektörel dağılımı, kredi  rating notlarının dağılımı, teminat yapısı, tür                         ve tahsili gecikmiş alacaklar kapsamında  incelenerek, portföyde görülen yoğunlaşmaların seviyesi ve temerrüt olasılıklarının  belirleyicisi olan takibe dönüşüm oranlarının tespitinin                         yapıldığı "Kredi Analiz Raporu" nun  hazırlanması, maruz kalınan riskin sermaye yeterliliği  açısından değerlendirmesinin yapıldığı, ölçüm  sonuçlarının gelişimi ve değişiminin                         açıklandığı "Risk Değerlendirme Raporu" nun üst  yönetime raporlanması, kredi riski, operasyonel risk ve piyasa riski hesaplaması ve  raporlaması, Duyarlılık analizleri ve                         tarihsel senaryolar çerçevesinde "Stres  Testi/Senaryo Analizi" yapılarak üst yönetime raporlanması,Bilgi Güvenliği Komite Üyesi olarak  bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması ve                         yürütülmesi, risk analizinin yapılması ve COBİT  standardı gereksinim çalışmaları.KVKK Komitesi Üyesi Olarak, kişisel  verilerin korunması kapsamında süreç                         yönetimi.İş Sürekliliği Komitesi Üyesi olarak,  acil durum ve iş sürekliliği çalışmaları, iş etki analizi, risk analizi, test ve eğitim  çalışmaları.
 • ADABANK A.Ş. / Risk Yönetimi Başkanı Basel II kriterleri çerçevesinde risk yönetimi ve iç kontrol süreç politika ve stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, Performans Analizi, Birimlerin Operasyonel Verimlilik ve Karlılık Derecelendirmesi, Kredilerin Risk Analizi, Rasyo                         Analizi, Stres Testi ve Senaryo Analizi gibi risk ölçüm, izleme ve modelleme çalışmaları ve sonuçlarının raporlanması.
 • ADABANK A.Ş. / Müfettiş Faaliyetlerin mevcut yasal ve dahili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesi, hata ve noksanlıkların tespiti, finansal ve idari konulara ait bilgilerin doğruluğu ve tutarlılığı, faaliyetlerin yönetim stratejileri ve politikalarına uygunluğu                         konularında kontrol ve incelemeler
 • ŞİŞECAM / TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / Muhasebe Genel muhasebe uygulamaları

LİSANS BELGELERİ

 • ISO/IEC 27001:2013-Information Security Management/ Lead Auditor IRCA - 10.2014 (Bilgi Güvenliği Baş Denetci Setifikası)
 • Uluslararası EN ISO/IEC 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Başdenetçi Akreditasyonu IRCA - 09.2007
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (İleri Düzey) Lisansı - 12.2005(SPK)
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Ürünler Lisansı(SPK)

EĞİTİM SERTİFİKALARI

 • Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi (KVKK )
 • ISO 9001:2015 Revizyon Geçiş Eğitimi
 • BS 25999-İSO2301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri İEC
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri (Information Security Management Systems (ISMS)) İEC
 • İSO 31:000:2009 Kurumsal Risk Yönetimi İEC
 • Aktif Pasif Yönetimi Türkiye Bankalar Birliği
 • Kredi Risk Yönetimi Türkiye Bankalar Birliği
 • Bankalarda Sermaye Yeterliliğinin Ölçül. Türkiye Bankalar Birliği
 • Banka Performans Analizi Türkiye Bankalar Birliği

%filename MyEduco

ICCW ONAYLI SERTİFİKA

INTERNATIONAL  CERTIFICATION CENTER OF THE WORLD (DÜNYA ULUSLARARASI SERTİFİKASYON  MERKEZİ) TARAFINDAN ONAYLANIP AKREDİTE EDİLEN VE TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE  GEÇERLİ OLAN SERTİFİKALAR

%filename MyEduco

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA

FATİH SULTAN MEHÜT VAKIF NİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN VE E- DEVLETTE SORGULANIP GÖRÜNTÜLENEN  SERTİFİKALAR

%filename MyEduco
Profil fotoğrafı
Kariyerco
0
1260

Öğrenci

Eğitmen Hakkında

Kariyerco Online Eğitim Akademisi.

Müfredat

Eğitim Değerlendirmesi ↴

X