fbpx
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Eğitim Ücreti↴

1.000,00 KDV dahil

(%50 Peşinat ile 18 Aya varan Taksit İmkanı)

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz ↴


Sorumluluk ve Değerler Eğitimi
Sorumluluk ve Değerler Eğitimi

Günümüzde toplumsal ve kültürel değerlerde meydana gelen bozulmalar, değerlerin önemini kaybetmesi ve değersizleşmenin adeta bir değer olarak algılanmaya başlanması, değer eğitimini gündeme getirmiştir. Bu eğitim başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin velileri tarafından önemsenmektedir. Ancak bu eğitimin gerçekleştirilmesi için planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir.


Sorumluluk & Değerler Eğitimi ve Amacı Nedir?

Güvennet Akademi işbirliği ile verilen bu eğitimin amacı, bir eğitimci olarak değer eğitiminin öneminin anlaşılması, değer eğitimi verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, yaklaşımları, ahlâki yargı ve ahlâki ikilem kavramları bağlamında yaşanan ikilemlerin değer eğitimi ile ilişkisi, planlama, öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bilişsel ve duyuşsal özelliklerde değer eğitimi etkinlik planlarının nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olunmasını sağlamaktır. Ayrıca değer eğitimi ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmaların bulgularına ilişkin değerlendirmeler yapılmış, değer eğitiminde gezi ve drama gibi etkinliklerin faydaları üzerinde durulmuştur.
Sorumluluk & Değerler Eğitimi çalışma alanları nelerdir?

Eğitimin amacına yönelik bilgi ve becerileri kazanan bireyler, bir değer eğitimcisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim veren özel kurumlarda,
Özel eğitim kurum ve kuruluşlarında
Kreşlerde
Dini danışmanlık merkezlerinde görev alabilirler.

%filename MyEduco

Bu Eğitimin Sertifikası E-DEVLET Onaylıdır

Bu Eğitimin Sertifikası E- DEVLET Kayıtlıdır.

iccw

Bu Eğitimin Sertifikası Uluslararası Geçerlidir.

INTERNATIONAL CERTIFICATION CENTER OF THE WORLD (DÜNYA ULUSLARARASI SERTİFİKASYON MERKEZİ) TARAFINDAN ONAYLANIP AKREDİTE EDİLEN VE TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE GEÇERLİ OLAN SERTİFİKALAR

Yüksek ihtisasüni,

Yüksek İhtisas Üniversitesi Onaylı Sertifika

Yüksek İhtisas Üniversitesi SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN VE E- DEVLETTE SORGULANIP GÖRÜNTÜLENEN SERTİFİKALAR

Eğitim Süresi

Süre Sınırı Yok

Eğitim Şekli

Güncelleme

24/04/2023

Öğrenci

20

Materyal

Eğitmen

Sertifikasyon

Materyal

Eğitmen

Sertifikasyon

Eğitim Süresi

Süre Sınırı Yok

Eğitim Şekli

Güncelleme

24/04/2023

Öğrenci

20

Bu Eğitim hakkında ↴

Sorumluluk ve Değerler Eğitimi kimler katılabilir?

 • Değer eğitiminin planlı etkinliklerle nasıl gerçekleştirilebileceğini öğrenmek isteyenler
 • Bu etkinliklerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bir eğitim anlayışının kazandırılması planlamak isteyenler
 • Eğitimciler
 • Öğretmenler (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim)
 • Öğretmen adayları
 • Din eğitimcileri
 • Dini danışmanlık hizmeti veren danışmanlar
 • Eğitici becerilerini geliştirmek isteyenler
 • Değerler alanında kendini geliştirmek isteyenler
 • Eğitim kurumlarında görev almak isteyen kişiler
 • Öğretmen adayı olan ya da kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğrenciler

Sorumluluk & Değerler Eğitiminin İçeriği Nedir?

 • Değer Eğitiminin önemi,
 • Değer Eğitimi kapsamında yer alan değerler,
 • Değer Eğitimi yaklaşımları,
 • Değer Eğitiminde bireyin ve paydaşların görev ve sorumlulukları,
 • Sorumluluk Değeri ve diğer değerler arasındaki ilişki,
 • Değer Eğitiminde Bilişsel Alan,
 • Değer eğitiminde Duyuşsal Alan,
 • Ahlaki Yargı ve İkilem / Değer Çatışmaları,
 • Değer Eğitiminde gezi ve drama gibi etkinliklerin faydaları,
 • Değer Eğitiminde gelişimsel özellikler,
 • Değer Eğitiminin planlanması ve yapılabilecek etkinlikler,
 • Değer Eğitimi ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarının incelenmesi,
 • Genel Değerlendirme

Dr. İhsan Onay / Akademisyen – Eğitmen

Eğitim ve Deneyimleri

 • 2020 Temel Eğitim ABD Doktora (Ondokuz Mayıs  Üniversitesi) 2012 İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Yüksek  Lisans (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • 2008 Lisans Eğitimi Sınıf Öğretmenliği (KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi)
 • Araştırma Görevliliği - 6 yıl – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • 4 yıl akademik danışmanlık – Lisansüstü eğitim ve veri analizi
 • SPSS, AMOS, NVivo programlarının kullanımı ve veri analizi
 • Doktora Tez Konusu: Sorumluluk Değeri Etkinliklerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Kazanım Düzeylerine Etkisi

Akademik Çalışmaları

 • ICITS 2010 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, September 24-26 September 2010 Konya/TURKEY
 • VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi “Güncel Yaşamda Psikolojik Danışma ve Rehberlik” 16-18 Temmuz 2010
 • International Higher Education Congress: New Trends and Issues, 27-29 May 2011, Istanbul/TURKEY
 • Samsun 2019 Eğitim Vizyonu Projesi “Samsun  Eğitim Şûrası 2012” 25-27 Ocak 2012 Uluslararası İnternet ve Şiddet  Sempozyumu, 18 Eylül 2015, Canik Kültür Merkezi.

Bildiriler

 • 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yeterlik Algıları” 8-10 Eylül 2011
 • IV. International Congress of Educational  Research “Education For Active Ageing and Active Citienship” 04-07 May  2012 Yildiz Technical University, Istanbul/TURKEY
 • The Fifth International Congress of  Educational Research “Peace, Memory & Education Research” – The  Evaluatıon Of Teacher and Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of  Student Club Practıces In Prımary Schools- 6-9 Haziran 2013  ÇANAKKALE/TURKEY
 • International Symposium on Social Studies  Education III - Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında  Yer Alan Duyuşsal Alan Kazanımlarının Değerlendirilmesi - 28-30.04.2014  Gazi Üniversitesi Ankara/TURKEY
 • Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız  Kongresi - Türkiye’de 2005-2012 yıllarındaki okullaşma oranlarının  yıllara göre dağılımının incelenmesi - 16-18.05.2014 Samsun/TURKEY
 • VI. International Congress of Educational  Research - İlkokullarda Okul Kültürü Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin  Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi –05- 08.06.2014 Hacettepe  Üniversitesi Ankara/TURKEY
 • VII. International Congress of Educational  Research – Eğitim Fakültesi Ders Bilgi Paketlerinin Öğrenci Görüşlerine  Göre Değerlendirilmesi – 28-31.05.2015 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Muğla/TURKEY

%filename MyEduco

ICCW ONAYLI SERTİFİKA

INTERNATIONAL  CERTIFICATION CENTER OF THE WORLD (DÜNYA ULUSLARARASI SERTİFİKASYON  MERKEZİ) TARAFINDAN ONAYLANIP AKREDİTE EDİLEN VE TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE  GEÇERLİ OLAN SERTİFİKALAR

%filename MyEduco

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ  MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN VE E- DEVLETTE SORGULANIP GÖRÜNTÜLENEN  SERTİFİKALAR

Profil fotoğrafı
Kariyerco
0
1260

Öğrenci

Eğitmen Hakkında

Kariyerco Online Eğitim Akademisi.

Müfredat

Eğitim Değerlendirmesi ↴

X