fbpx
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Eğitim Ücreti↴

1.250,00 KDV dahil

(%50 Peşinat ile 18 Aya varan Taksit İmkanı)

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz ↴

Bina ve Site Yöneticiliği Eğitimi

Günümüzde şehirleşmenin artması ile birlikte, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır. Şehirler yatay biçimde bahçedeki tek katlı yapılardan ve mahallelerden oluşurken zaman içinde bu yapıların yerini çok katlı yapılar, mahallelerin yerlerini de siteler almaya başladı. Şehirleşme ile birlikte gelen yaşam biçim değişikliği, aile yapılarının çekirdek aile şekline dönüşmesi, farklı kültürlerdeki insanların bir arada yaşamak durumunda kalması, insanlar arasındaki bir takım problemlerin de çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan problemler kanuni düzenlemeleri de beraberinde getirmiş, konu ile ilgili çok sayıda kanun, kararname vb. ile yasal düzenlemeye gidilmiştir. Bir taraftan insanların ikamet edecekleri site ve apartmanlar ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanırken diğer taraftan oluşturulan bu yerleşim alanlarının ortak ihtiyaçları karşılayacak şekilde yönetilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Başlangıçta gönüllülük esası ile yürütülmeye çalışılan bu konu, kapsamı açısından oldukça geniş bir hal alması, yöneticiler yasal sorumluluklarını vb. nedenler ile artık bu konuda yetişmiş insanların profesyonel anlamada çalışabilecekleri iş kolu durumuna gelmiştir. Bu noktada apartman ve site yönetimini salt hukuki boyutu ile de ele almamak gerekir. Çünkü apartman ve site yönetimi, içerisinde birbirinden farklı işleri yerine getirecek görevliler bulunan organizasyonu da sorunsuz ve etkin bir şekilde yönetmek durumundadır. Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde tutmak zorundadır. Güvennet Akademi tarafından hazırlanan Bina & Site Yöneticiliği Eğitimi’nin hukuki boyutunun yanında, yönetim ve finans boyutuna da yer verilmiştir.

%filename MyEduco

Bu Eğitimin Sertifikası E-DEVLET Onaylıdır

Bu Eğitimin Sertifikası E- DEVLET Kayıtlıdır.

iccw

Bu Eğitimin Sertifikası Uluslararası Geçerlidir.

INTERNATIONAL CERTIFICATION CENTER OF THE WORLD (DÜNYA ULUSLARARASI SERTİFİKASYON MERKEZİ) TARAFINDAN ONAYLANIP AKREDİTE EDİLEN VE TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE GEÇERLİ OLAN SERTİFİKALAR

fsm

FSM Üniversitesi Onaylı Sertifika

FSM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN VE E- DEVLETTE SORGULANIP GÖRÜNTÜLENEN SERTİFİKALAR

Eğitim Süresi

Süre Sınırı Yok

Eğitim Şekli

Güncelleme

24/04/2023

Öğrenci

20

Materyal

Eğitmen

Sertifikasyon

Materyal

Eğitmen

Sertifikasyon

Eğitim Süresi

Süre Sınırı Yok

Eğitim Şekli

Güncelleme

24/04/2023

Öğrenci

20

Bu Eğitim hakkında ↴

Bina ve Site Yöneticiliği Eğitimi’nin Amacı Nedir?

 • Apartman, site ve toplu yapı yönetimini tanımlayabilecek,
 • Gayrimenkul mülkiyeti ve anagayrimenkulü açıklayabilecek,
 • Kat irtifakını ve kat mülkiyetini tanımlayabilecek,
 • Arsa, arsa payı, tapu sicili, ipotek, arazi vb. gibi kavramları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilmeniz,
 • Anagayrimenkulde yönetim kavramını ve yönetimin işlevlerini tanımlayabilecek,
 • Kat irtifakı yönetimi kavramını ve kat irtifakı sahibinin haklarını açıklayabilecek,
 • Kat irtifakının kurulması ve kat irtifakının kurulması için gerekli belgeleri belirleyebilecek,
 • Kat irtifakının sahibinin borçlarını ve kat irtifakının sona ermesini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilmeniz,
 • Kat mülkiyeti yönetimi ve organizasyonu kavramlarını tanımlayabilecek,
 • Kat mülkiyeti yönetiminde girişim ve girişimcilik kültürü kavramlarını açıklayabilecek,
 • Kat mülkiyetinin hukuki mahiyetini ve kurulmasını açıklayabilecek,
 • Kat mülkiyetinde sözleşme ve tescil işlemlerini açıklayabilecek,
 • Kat mülkiyetinin sona erme sürecini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilmeniz,
 • Anagayrimenkul yönetiminde kat malikleri kurulunu tanımlayabilecek,
 • Yönetim planını açıklayabilecek,
 • İşletme projesini anlatabilecek,
 • Ortak yerleri tanımlayabilecek.
 • Toplu yapıları, toplu yapılarda yönetim tarzlarını ve liderlik uygulamalarını tanımlayabilecek,
 • Toplu yapılarda vaziyet plan ve projelerini anlatabilecek,
 • Toplu yapılarda yöneticiyi ve denetçiyi tanımlayabilecek,
 • Toplu  yapılarda yönetim organlarının oluşturulmasını açıklayabilecek,
 • Kat maliklerinin borçlarını tanımlayabilecek,
 • Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluğu açıklayabilecek,
 • Komşu haklarını anlatabilecek,
 • Komşular bakımından yasakları tanımlayabilecek,
 • Kapıcı kavramını ve kapıcının görev ve sorumluluklarını tanımlayabilecek,  Kapıcılık sözleşmesini açıklayabilecek,
 • Kapıcının haklarını ve borçlarını tanımlayabilecek,
 • Kapıcının işten çıkarılması veya kendisinin çıkmasını anlatabilecek,
 • Apartman/site/toplu  yapı yönetimine ilişkin belgeleri tanımlayabilecek,
 • Anagayrimenkulün hukuki yönetimine ilişkin belgeleri açıklayabilecek,
 • Kiralama yönetimini  tanımlayabilecek,
 • Belge örneklerini anlatabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilmeniz eğitim programının amaçlarındandır.

Uzaktan Bina ve Site Yöneticiliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Apartman, site ve bina yönetimi alanında kariyerlerine yön vermek isteyenler,
 • Profesyonel yönetici müdür, muhasebe, saha  çalışanı, teknik personel ve benzeri pozisyonlarda kendilerini  geliştirmek isteyenler,
 • Apartman, site, bina yönetimi sektöründe yer almak isteyen muhasebe sorumluları, bina yöneticisi ve adayları
 • Apartman, site ve bina yönetimlerinde çalışan ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm profesyoneller,
 • Apartman, site ve bina yönetim tesis yönetim, şirketleri ve çalışanları
 • Emlak, sigortacılık ve danışmanlık hizmetleri çalışanları
 • Apartman, site ve bina projelerinde satış sonrası hizmetleri veren personelleri
 • Apartman, site ve bina yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, denetçiler ve kat malikleri

Uzaktan Bina ve Site Yöneticiliği Eğitiminin İçeriği Nedir?

 • Gayrimenkul, Bina, Site ve Toplu Yapı Yöneticiliği
 • Kat İrtifakı Yönetimi
 • Kat Mülkiyeti Yönetimi
 • Anagayrimenkulün Yönetimi
 • Toplu Yapıların Yönetimi
 • Kat Maliklerinin Zarardan Sorumluluğu ve Komşu Hakları
 • Kapıcılık Hizmetleri
 • Apartman/Site/Toplu Yapı Yönetimi ile İlgili Belgeler

ICCW ONAYLI SERTİFİKA

INTERNATIONAL  CERTIFICATION CENTER OF THE WORLD (DÜNYA ULUSLARARASI SERTİFİKASYON  MERKEZİ) TARAFINDAN ONAYLANIP AKREDİTE EDİLEN VE TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE  GEÇERLİ OLAN SERTİFİKALAR

%filename MyEduco

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA

FATİH  SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ  TARAFINDAN ONAYLANAN VE E-DEVLETTE SORGULANIP GÖRÜNTÜLENEN SERTİFİKALAR

%filename MyEduco
Profil fotoğrafı
Kariyerco
0
1260

Öğrenci

Eğitmen Hakkında

Kariyerco Online Eğitim Akademisi.

Müfredat

Eğitim Değerlendirmesi ↴

X