fbpx
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Eğitmen/Eğitimci Kurum Hüküm ve Koşulları

Bu Eğitmen/Eğitimci Kurum Hüküm ve Koşulları en son 15.09.2018 tarihinde güncellenmiştir.

Eğitmenseniz bu Eğitmen Hüküm ve Koşulları, (“Eğitmen Şartları”) MyEduco Hizmetleri aracılığıyla “Eğitmen/Eğitimci Kurum” olarak katılımınıza ilişkin hükümleri ve koşulları içerir.

Bu, “Eğitmen/Eğitimci Kurum”  ile MyEduco arasında bağlayıcı bir sözleşme olup referans yoluyla MyEduco Kullanım Şartları’na (“Kullanım Şartları”) dahil edilmiştir.

Bu Eğitmen/Eğitimci Kurum Şartları’nın Türkçe  dilindeki versiyonunun geçerli olacağını kabul eder ve onaylarsınız.

1. Temel Tanımlar

Taban Fiyat“, Fiyat Seviyesi Belirleme Matrisinde “Eğitmen/Eğitimci Kurum”  tarafından belirlenen kurs fiyatı anlamına gelir.

Taban Para Birimi“, Taban Fiyatın para birimi anlamına gelir.

Taban Döviz Kuru“, yabancı para birimi dönüştürmek için MyEduco tarafından sistem genelinde kullanılan kur anlamına gelir ve MyEduco’nun  aldığı herhangi bir ücreti veya masrafı kapsamaz. Kur, bir veya daha fazla üçüncü taraf kullanılarak belirlenir ve düzenli aralıklarla sabitlenir. Bu nedenle, Taban Döviz Kuru, bir yabancı para birimi dönüştürme işleminin yapıldığı belirli zamanda uygulanan piyasa kuruyla tam aynı olmayabilir.

Eğitmen Geliri“, Eğitimci / Kurum Üyeliğine göre belirlenen %lik için yapılan tüm geri ödemeler hariç Net Tutarı ifade edecektir.

Brüt Tutar“, Kursunuz için Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen satın alma işlemleri sonucu MyEduco’nun  gerçekte eline geçen tutar anlamına gelir. Mobil uygulama satışları için Apple App Store veya Google Play vb. gibi mobil platformların ücret uygulayacağını unutmayın.

Net Tutar“,

(1) Vergiler

(2) Eğitimci Üyeliğine göre %20 %30 %40 ve %50 olarak belirlenecektir.

(3) katılmayı tercih etmeniz halinde MyEduco Pazarlama Programları’na (aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır) ilişkin ödenen tüm tutarlar hariç, Net Tutar anlamına gelir.

Fiyat Seviyesi Belirleme Matrisi“, Kurslarınız için Taban Fiyatı seçebileceğiniz geçerli Taban Fiyatı matrisini sağlayacak olan Fiyatlandırma ve Promosyonlar Politikası‘nda sunulan geçerli tabloyu ifade eder.

Fiyatlandırma ve Promosyonlar Politikası“, MyEduco’nun  fiyatlandırma ve promosyon politikalarını ve şartlarını belirten ve Fiyatlandırma ve Promosyonlar Politikası’ nda bulunan politikayı ifade eder.

Satış Fiyatı“, Kursun gerçek satış fiyatı anlamına gelir. Satış Para Birimi, Taban Para Biriminden farklı olduğunda Satış Fiyatı, geçerli Taban Döviz Kuru temel alınarak MyEduco tarafından belirlenecektir.

Satış Para Birimi“, satışta kullanılan para birimi anlamına gelir. Bu para birimi, Kursu satın alan kullanıcının bulunduğu ülkeye göre belirlenir.

Büyük harfle yazılan ve burada başka şekilde tanımlanmamış olan diğer tüm terimler, MyEduco’nun  Kullanım Şartları‘nda verilen anlamlara gelecektir.

2. Sözleşme

“Eğitmen/Eğitimci Kurum”  olarak, doğrudan KKTC’ de bir kuruluş olan MyEduco.com Üstün Çözümler Bilişim Ltd  ile sözleşme yapıyorsunuz. Ayrıca, ödemelerinizi kolaylaştırmak için diğer MyEduco ortaklarından faydalanabilecek olsak da, sözleşmeniz Siz ve MyEduco arasında kalacaktır.

3. Öğrencilerle İlişkiniz

“Eğitmen/Eğitimci Kurum”   ile Öğrenciler arasında doğrudan sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Öğrencilerle ilgili olarak alacağınız tek bilgi, Siz’e Hizmetler aracılığıyla sağlanan bilgidir (“Öğrencilerle İlgili Veriler”).

Öğrencilerle İlgili Verileri kullanmanızdan kaynaklanan tüm sorunlara karşı MyEduco’yu tazmin edeceğinizi kabul eder ve onaylarsınız.

4. Yükümlülükler

“Eğitmen/Eğitimci Kurum”   olarak şunları beyan, garanti ve taahhüt edersiniz:

 1. www.MyEduco.com adresini ziyaret ederek “Eğitmen/Eğitimci Kurum”    kayıt formunu dolduracaksınız. Kurslarınız için ücret almayı tercih ediyorsanız ücretli Kurs oluşturma sürecinde size sunulan fiyatlandırma şartlarını tekrar kabul etmeniz gerekmektedir;
 2. Size ait tüm içeriklerden siz sorumlu olacaksınız. Ayrıca MyEduco’nun  Size Ait Gönderilen İçerikler’i Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla bu Eğitmen Şartları’nda belirlenen şekilde çoğaltması, dağıtması, herkese açık şekilde oynatması (dijital ses iletimi dahil), herkese açık şekilde göstermesi, kamuya iletmesi, promosyonunu, pazarlamasını yapması ve diğer şekillerde kullanması ve faydalanması için MyEduco’ya  yetki vermek üzere gerekli lisanslara, haklara, onaylara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunuzu kabul edersiniz;
 3. Hiçbir Gönderilen İçerik bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek veya haksız şekilde kullanmayacaktır;
 4. Kurslarınız’da ve Hizmetler üzerinden eğitim vermek ve sunduğunuz hizmetleri sunmak için eğitim, öğrenim, bilgi birikimi ve beceri grupları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın gerekli nitelikler, sertifikalar ve uzmanlığa sahipsiniz;
  1. Herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, sahte, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamayacak veya sağlamayacaksınız;
  2. Hizmetler yoluyla herhangi bir Kullanıcı’ya istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam, zincir mektuplar, piramit şemalar veya (ticari veya başka türlü) istekler göndermeyecek, yayınlamayacak veya başka bir biçimde iletmeyeceksiniz;
  3. Hizmetler’i, Öğrenciler’e özel ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmayacaksınız;
  4. MyEduco’nun  herhangi bir üçüncü taraftan, herhangi bir lisans almasını ya da örneğin herhangi bir müzik eseri veya ses kaydının herkese açık performansı için telif ödemesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir telif ödemesini gerektirecek herhangi bir etkinlikte bulunmayacaksınız;
  5. Eğitmen Şartları’nda izin verilen durumlar dışında, Şirket İçerikleri ve/veya Hizmetler ya da bunların operasyonlarına yönelik kopyalama, değişiklik, dağıtım, tersine mühendislik, tahrifat, lekeleme, bozma, hacking veya müdahale eylemlerinde bulunmayacaksınız;
  6. Kursunuzun ücretsiz kupon versiyonunu yerleştirmek için veya Hizmetler’i atlatmak amacı taşıyan benzer başka bir işlevle Hizmetler’i çerçeve içinde göstermeyecek veya sitenize yerleştirmeyeceksiniz;
 5. Başka bir kişiyi temsil etmeyecek veya başka bir kişinin Hesap’ına izinsiz erişim elde etmeyeceksiniz;
  1. Hizmetler’i kullanımınız, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak verip vermeyebileceğimiz MyEduco’nun  onayına tabidir;
  2. Herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanına ya da Hizmetler’in herhangi bir yönüne veya çalışmasına zarar vermeye veya çalışmasını engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek hiçbir virüs, solucan, casus yazılım veya başka bilgisayar kodu sunmayacak;
  3. Hizmetler’e erişmek için kopyalama, örümcek, robot ya da herhangi bir diğer otomatik yol kullanmayacaksınız;
  4. Diğer Eğitmenlere müdahale etmeyecek veya başka şekilde hizmetlerini veya Kurslarını sunmalarını engellemeyeceksiniz;
  5. Hesap bilgilerini doğru tutacaksınız;
 6. Öğrenciler’e hemen yanıt verecek, sektörünüz ve genel olarak öğretim hizmetleri standartları ile orantılı hizmet kalitesini temin edeceksiniz;
  1. 18 yaşın üzerinde olmalı, bu Eğitmen Şartları’nı ve muhtelif zamanlarda Hizmetlerimiz’da  yayınlanacak olan diğer tüm hükümlerimizi ve politikalarımızı kabul etmiş ve burada belirtilen performans ve uyumluluk için Sizin adınıza yükümlülük ve sorumluluk üstlenmiş olmalısınız.

5. MyEduco’ya Lisans

Gönderilen İçeriği çoğaltmak, dağıtmak, pazarlamak, bunlardan yararlanmak ve bu amaçlar için Eğitmen/Eğitim Kurumu’na  doğrudan veya üçüncü taraflar üzerinden alt lisansını vermek üzere MyEduco’ya  münhasır olmayan hak ve lisans veriyorsunuz.

Gönderilen İçerikleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamız‘ı ziyaret ediniz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın ve Eğitmen Şartları’na tabi olarak, Eğitmen/Eğitim Kurumu’ysanız ve aksi özellikle belirtilmediyse Gönderilen İçerik’in tümünü veya herhangi bir bölümünü,  herhangi bir zamanda hizmetten kaldırma hakkına sahipsiniz.

Gönderilen İçerik’in kaldırılması, yukarıda belirtilen lisans ve hakları bu kaldırma işleminden altmış (60) gün sonra yeni Kullanıcılar bakımından sonlandırılacak ancak Kullanıcılar’a bu tarihten önce verilen haklar, bu Kullanıcılar’a tanınan Şartlar doğrultusunda devam edecektir.

Kalite kontrol ve teslimat, pazarlama, tanıtım, gösteri veya Hizmetler’in işletimi için Kurslar’ın (sesli sohbet iletişimi de dahil olmak üzere) tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedebileceğimizi kabul ediyorsunuz.

MyEduco’ya  adınız, resminiz, görüntünüz veya sesinizi Hizmetler, Kurslar, Şirket İçeriği ve Gönderilmiş İçerik sunma, teslimat, pazarlama, tanıtım, gösteri ve satışı ile ilgili olarak kullanma izni vermekte ve tüm gizlilik hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat etmiş oluyorsunuz.

6. Güven ve Güvenlik

MyEduco’da her gün hayatı değiştirecek binlerce dakikalık içerikten faydalanılıyor. Bunu mümkün kılanlar, öğretme tutkusuyla yanıp tutuşan eğitmenler ve öğrenme azmiyle dolu öğrencilerdir.MyEduco bu bilgi alışverişini merkez alan temel değerler üzerine kurulmuştur. Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin oluşturduğu topluluğa muhteşem bir öğrenim deneyimi sağlamaları için bilgili uzmanlara güç vermeyi amaçlıyoruz.

MyEduco’da bu değerleri yaşatmanın sorumluluğu bize, yani eğitmenler, öğrenciler ve MyEduco ekibine aittir. Bu değerleri yaşatarak çevrimiçi öğrenim aracılığıyla herkesin hayal ettiği hayatı gerçekten inşa edebileceği ve bunu yaparken de keyif alacağı gelişen, sürdürülebilir bir piyasa oluşturmaya devam ediyoruz.

Topluluğumuzu kimler oluşturur?

Öğrenciler MyEduco’ya ilgi çekici bir öğrenim deneyimi yaşamak için gelirler. Burada birbirinden çeşitli konuları, bu becerileri her gün kullanan uzmanlardan öğrenebilirler.

Eğitmenler öğretmeyi seven yaratıcı insanlardır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca öğrencinin hayatında etki yaratma fırsatına sahip olmak ve yüksek kaliteli kurslar oluşturmalarını sağlayacak araçlar, platform ve rehberliğe erişmek için MyEduco’ya gelirler.

Temel kurallar nelerdir?

1) Spam göndermeyin

Öğrenciler güvenli ve ilgi çekici bir öğrenim deneyimi yaşamak için MyEduco’ya gelirler; eğitmenler ise bilgi paylaşma aşkıyla eğitim verirler. Eğitmenler: MyEduco platformunda başka ürünleri satmaya çalışmayın veya birbirinize spam göndererek istek ve tekliflerde bulunmayın.

2) Sistemi aldatmaya çalışmayın

 • Eğitmenler için: MyEduco öğrencilerini MyEduco platformunun dışına yönlendirmeyin, kuralları zorlamayın ya da politikalarda boşluk bulmaya çalışmayın. Biz de diğer eğitmenler gibi öğrenci topluluğumuzun büyümesini istiyoruz. Sistemi aldatmaya çalıştığınızda, öğrenmek isteyen ilgili öğrencilerden oluşan ortak havuzda bütün topluluk için kayıp yaşanır.
 • Öğrenciler için: Eğitmenleri taciz etmeyin, ücretsiz kupon istemeyin, bir şey karşılığında inceleme yazmayı teklif etmeyin. Topluluk öğrenciler ile eğitmenler arasında sağlıklı bir etkileşim kurulmasına ve uygun kursların bulunabilmesi için öğrenci geri bildirimlerinin dürüst olmasına dayanır.

3) Profesyonelliğinizi koruyun

Eğitmenlerimiz birbirleriyle etkin bir şekilde işbirliği yapar ve iletişim kurar; öğrenciler ve eğitmenler de kurs alma deneyimi aracılığıyla sağlıklı ve canlı tartışmalar yürütür. Bu ilişkilerle bağlantılı olarak öğrenciler, eğitmenler ve MyEduco çalışanlarına karşı saygılı, dürüst ve nazik olmanızı istiyoruz. MyEduco topluluğuna olumlu katkı yapan bir üye olun. Asla kişisel bilgiler istemeyin veya sizin olmayan içerikleri sizinmiş gibi yayınlamayın.

4) Bir yanlış görürseniz haber verin

İhlalmiş gibi görünen bir durum görür veya yaşarsanız ya da bir politikayla ilgili şüpheleriniz varsa iletisim@myeduco.com adresine e-posta gönderin. Ekibimiz her raporu inceler, sorularınızı yanıtlar ve politikalarımızın ihlal edilip edilmediğini tespit eder.

Politikalarımızı anlamanıza ve MyEduco ‘da başarılı olmanıza yardım etmeye hazırız.

Öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz genellikle güvenilir ve sağduyulu topluluk üyeleridir. Herkesin hata yapabileceğini ve bazen doğru ile yanlışı ayıramayacağınızı biliyoruz. Bu nedenle ilk ihlalde yalnızca uyarı alacaksınız. Politikalarımızı daha iyi anlamanıza ve MyEduco’da başarılı bir şekilde çalışmayı öğrenmenize yardımcı olacak kaynaklar sağlayacağız. Ayrıca neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için sizinle doğrudan görüşebiliriz.

Aşağıdaki MyEduco politikalarını proaktif bir şekilde anlamanızı ve izlemenizi bekliyoruz. Herhangi bir politikamızın yeniden ihlal edildiğini görürsek bunun daha ciddi sonuçları olacaktır. Bu durumda “ceza” alacaksınız. Her ceza, sistemimize kaydedilir ve politikaları tekrar tekrar ihlal eden eğitmenler en sonunda MyEduco platformundan çıkarılır.

MyEduco; Kullanım Şartlarımızda açıklandığı şekilde, Kursları, Eğitmenleri ve Eğitim kurum’larını kaldırma hakkını kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

7. Birlikte Çalışamayacağımız Yasaklı Kişiler

İş bu belgede Yasaklı Kişi (“Yasaklı Kişi”) olmadığınızı garanti ediyorsunuz.

Eğitmen/Eğitim Kurumu Şartları gereğince, Siz ya da Hizmetler’i adına kullanmakta olduğunuz kurumun görevlisi, yöneticisi ya da hakim hissedarının KKTC vatandaşlarının/şirketlerinin ticari ilişkilerde bulunmasının yasak olduğu diğer ülkelerin yasalarına tabi bir vatandaş  veya KKTC tarafından birincil kara para aklama şüphesi ile Özel Kategorili Vatandaş veya kuruluş ilan edilmiş;

KKTC tarafından yayınlanan Yasaklı Kişiler Listesi ya da Kurum Listesinde yer alıyorsanız;

Bir Yasaklı Kişi adına çalışıyor, bu kişi tarafından yönetiliyor veya bu kişi namına hareket ediyor olmanız halinde Yasaklı Kişi statüsünde olursunuz. Bu Eğitmen Şartları süresince Yasaklı Kişi olmanız halinde, MyEduco’yu yirmi dört (24) saat içinde bilgilendirmeniz gerekir. MyEduco, o andan itibaren kendisine karşı yerine getirmediğiniz yükümlülüklere halel gelmeksizin, Siz’e karşı tüm yükümlülüklerini Siz’e herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

Hizmetler’i,  Yasaklı Kişiler ile herhangi bir ticari işlem yapmak ya da bu tür işlemleri kolaylaştırmak için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

8. Fiyatlandırma

Bir Eğitmen olarak, Kurslarınız için talep edeceğiniz taban fiyatı belirlemekten sadece Siz sorumlu olacaksınız.

Hesabınız’da  Sadece Kendi Gönderdiğiniz İçerik için ücret alacağınızı kabul ediyorsunuz. İndirilebilir PDF dosyaları veya diğer içerik ve hizmetler (indirilebilir PDF dosyalarını satmak için bir üçüncü taraf hizmete bağlantı sağlama gibi) gibi hiçbir eklenti için ayrı ücret alamazsınız. Öğrenciler’le faturalar ve ücretlerle ilgili diğer tüm Etkileşimler Şirket tarafından yapılacaktır. Satış Para Birimi, Taban Para Birimi’nden farklı olduğunda MyEduco, Satış Fiyatı’nı en son belirlenen Fiyat Seviyesini kullanarak belirleyecektir. Şirket’in Fiyat Seviyesi Belirleme istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MyEduco’ya  katılımınızın parçası olarak, Biz’e Kursunuz’un yanı sıra Siz ve Kurs hakkında bilgileri, karşılığında hiçbir ödeme almaksızın MyEduco çalışanları ve seçkin ortaklarımızla paylaşmak için izin vermişolacaksınız.

MyEduco, Kurslarınızı pazarlamanıza yardımcı olabilecek belirli programlar (“Pazarlama Programları”) sunar. Pazarlama Programları, MyEduco’nun  Fırsatlar Programı’nı ve Pazarlama Destek Programı’nı içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Katılmayı tercih ederseniz MyEduco’dan  alacağınız ücret, Kursunuzu satışınız için geçerli olan belirli Pazarlama Programı’nın şartlarına uygun olacaktır. Pazarlama Programları’ndan istediğiniz zaman çıkabilirsiniz ancak bir Pazarlama Programı’ndan çıkmanız halinde Kursunuza Pazarlama Programı altında uygulanan ve çıkış zamanında geçerli indirimler, kampanyalar veya promosyonlar tamamlanana kadar aktif kalacaktır. Ayrıca belirli indirimlerin, kampanyaların veya promosyonların uygulanabilirlik durumuna göre sınırlı olabileceğini ve tüm satış, kampanya veya promosyonların Kursunuz için geçerli olmayacağını onaylamış ve kabul etmiş olursunuz.

Pazarlama Programları aracılığıyla satılan Kurslar için Öğrenciler’in ödediği tutarların sabit olmadığını ve MyEduco’nun  bu tutarlar ile ilgili Pazarlama Programları dahilinde hangi Kurslar’ı sunacağını tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyebileceğini kabul ediyorsunuz. MyEduco, ayrıca Pazarlama Programları ile bağlantılı olarak herhangi bir minimum düzeyde başarıyı garanti etmez ve dahil edilecek Kurslar’ın seçilmesi Kurs’u veya Siz’i desteklemesi anlamına gelmemektedir. Belirli Pazarlama Programları’na katılmak istemiyorsanız yazılı olarak bildirerek devre dışı kalabilirsiniz.

9. Ödemeler ve Üyelik Seviyeleri

MyEduco’nun  hiçbir Eğitimci Paketini seçmezseniz Öğrenci geri ödemeleri gibi geçerli mahsupları yaptıktan sonra Kurslarınız için alınan Net Tutar’ın yüzde Seksenini (%80) Siz’e ödeyeceğiz (“Standart Eğitimci Üyeliği Kapsamında”). MyEduco, Standart Gelir Paylaşımı’nı değiştirirse otuz (30) gün önceden e-posta yoluyla bildirimde bulunur ya da Hizmetler üzerinden belirgin şekilde bildirimde bulunuruz.

Şirket’in size zamanında ödeme yapabilmesi için kullanılabilir durumda bir hesabınızın   ve hesabınızla ilişkili doğru e-posta adresini MyEduco’ya  bildirmeniz gerekir. Ödemeler bir Kurs ücretinin alındığı ayın bitimini takip eden kırk beş (45) gün içinde yapılacaktır. Alacağınız olan tutarların ödenmesi için gereken tüm kimlik ve vergi bilgilerini Şirket’e sağlamak Sizin sorumluluğunuzdadır.

10. Para İadeleri

Bir Eğitmen olarak, Öğrenciler’in geri ödeme hakkı olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Eğitmenler ya da MyEduco, söz konusu 10. madde uyarınca geri ödeme talebi kabul edilen herhangi bir işlem için bir ödeme, ücret veya komisyon almayacaktır. Bir Öğrenci’nun  , Eğitmen’e bir Kurs için ödeme gönderildikten sonra MyEduco’dan bu Kurs için bir geri ödeme isteğinde bulunması durumunda, MyEduco’nun ;

 • Bu gibi bir para iadesini o Eğitmen’e gönderilecek bir sonraki ödeme tutarından düşme,
 • MyEduco’nun  Eğitmen’e borçlu olduğu başka ödeme olmaması,
 • Öğrenciler’e iade edilen tutarı karşılamaması durumunda, Eğitmen’in/Eğitim Kurumunun Öğrenciler’e Kursu için geri ödenen tutarı geri ödemesini şart koşma hakkı saklıdır.

11. Vergiler

Gelirinize ilişkin her türlü vergiden sizin sorumlu olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Uygun vergi belgelerini teslim almamamız durumunda ödemeyi durdurma hakkımızı saklı tutarız. Kurslarınızın satışına ilişkin satış vergisiyle ilgili şunlar geçerlidir:

1. Avrupa Birliği

Bir Kurs veya Gönderilen İçerik’in Avrupa Birliği’nde herhangi bir Öğrenci’ya  satışı veya sunulmasının herhangi bir katma değer vergisine (“KDV”) tabi olması durumunda, geçerli yasalar kapsamında MyEduco, bu gibi Kurs veya Gönderilen İçerik’in Avrupa Birliği’ndeki Öğrenciler’e satışı için KDV tahsil edecek ve yetkili vergi dairelerine havale edecektir. MyEduco, KDV ödenmesi gerektiğini ve bu bakımdan yükümlülük altında olacağını düşündüğü durumlarda Satış Fiyatı’nı Kendi takdirine bağlı olarak artırabilir. Herhangi bir vergi dairesinin KDV’nun  eksik ödendiği iddiasından ve bunlarla ilgili herhangi bir cezadan ve/veya faizden MyEduco’yu sorumlu tutmayacak ve tazmin edeceksiniz.

2. Diğer Tüm Ülkeler

Bir Kurs veya Gönderilen İçeriğin  herhangi bir ülkede satışı için ilgili vergilendirme merciinin Kurslarınızın satış vergilerine ilişkin gereksinimlerini (bulunduğunuz bölgedeki vergi merciine göre farklılık gösterebilir) yerine getirmek Sizin sorumluluğunuzdadır. MyEduco Size vergiler konusunda danışmanlık sağlayamaz ve bu konuları Kendi vergi danışmanınızla görüşmeniz gerekir.

12. Hesabınızın Silinmesi

Eğitmen/Eğitim Kurumu Hesabınızı silmek istiyorsanız;

 • Hesabınızı silmeden önce Size borçlu olunan ve ödenmesi gereken tüm programlanmış kalan ödemeleri yapmak için ticari açıdan makul her türlü gayreti göstereceğiz.
 • Öğrencilerin Kurslarınıza daha önce kayıt yaptırmış olması halinde Hesabınız silindikten sonra Adınızın ve ilgili Kursların, Kurslarınıza kayıt yaptırmış olan bu Öğrenciler için erişilebilir kalacağını anlamış ve kabul etmiş olursunuz.
 • Herhangi bir yardıma ihtiyaç duymanız veya Eğitmen Hesabınızı silme konusunda herhangi bir zorluk yaşamanız halinde destek @myeduco.com adresine e-posta göndererek ya da Destek Merkezimiz aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz; talebinize 24 saat içinde dönüş yapmak için ticari açıdan makul her türlü gayreti göstereceğiz.

13. Bu Eğitmen Şartları’nda Yapılacak Değişiklikler

Uygulamalarımızı açık hale getirmek veya yeni özellikler eklediğimizde olduğu gibi yeni veya farklı uygulamaları yansıtmak üzere zaman zaman bu Eğitmen Koşullarında değişiklik yapabiliriz ve MyEduco istediği zaman bu Eğitmen Koşullarında tadilat ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir maddi değişiklik yaptığımız zaman Size Hesabınızda belirtilen e-posta adresine gönderilecek bir e-posta bildirimi veya Bizim Hizmetlerimizde paylaşılacak bir bildirim gibi belli başlı araçlarla bildirimde bulunacağız. Aksi belirtilmedikçe diğer değişiklikler yayınlandıkları gün yürürlüğe girecektir. Herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinden sonra Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, söz konusu erişim ve/veya kullanım, değiştirilen haliyle Eğitmen Koşullarına uymayı ve onlar ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz ve mutabık kaldığınız şeklinde değerlendirilecektir. Revize edilmiş Eğitmen Koşulları önceki tüm Eğitmen Koşullarını hükümsüz kılarak onların yerine geçer.