fbpx
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Eğitim Ücreti↴

ÖZEL

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz ↴

Sanat terapisi uygulamalarının yapılması, kişilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak günlük yaşam içerisindeki stres ve kaygı durumlarının en az seviyeye indirilebilmesine yönelik teknikleri içermektedir.
Uygulamalar içerisinde aynı zamanda kişilerin bilinçaltında bastırdıkları duyguların belirli sanat teknikleri ile dışa vurulması sağlanmakta ve bu dışavurum sürecinden hareketle iyileştirici adımlarda atılmaktadır.
Sanatın gücünde şifalanma, uygulamalar ve eğiticilik yolculuğunuzu bizimle paylaşmak istiyorsanız doğru adrese başvuru yaptınız demektir. En kısa süre de aramıza katılmanızdan onur duyarız.

%filename MyEduco

Bu Eğitimin Sertifikası Uluslararası Geçerlidir.

Bu Eğitimin Sertifikası Swiss Academy ( İsviçre Akademisi ) Tarafından Uluslararası Akreditasyonu Yapılmaktadır.

%filename MyEduco

Bu Eğitimin Sertifikası Avrupa Birliğinde Geçerlidir.

Bu Eğitimin Sertifikası Swiss Academy Tarafından Uluslararası Akreditasyonu Yapılmaktadır.

Eğitim Süresi

10 ay

Seviye

Eğitim Şekli

Güncelleme

20/04/2023

Öğrenci

20

Materyal

1749 yıl, 9 ay

Sertifikasyon

Eğitim Süresi

10 ay

Seviye

Eğitim Şekli

Güncelleme

20/04/2023

Öğrenci

20

Materyal

1749 yıl, 9 ay

Sertifikasyon

Bu Eğitim hakkında ↴

DANS TERAPİSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA

Sanat terapisi, sanat enstrümanlarını, insanların akıl sağlıklarıyla birlikte, duygusal ve sosyal sağlıklarını da geri kazanmaları ya da geliştirmeleri için kullanan bir çeşit destek mekanizması (yada terapi) olarak tanımlanır. Bu destek mekanizması sanata bir iletişim aracı olarak yaklaşır. Bu şekilde, insanların duygularını dışa vurmalarına ve iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bunun sayesinde, davranışlarında değiştirmeye ihtiyaç duydukları şeyleri başarmaları ve yansıtmaları kolaylaşır.

Sanat terapisi, gerçekliği sembolizm aracılığıyla konuşmaktır. Kişilerin yaratıcılık kanalıyla temsil ettikleri şeyler, öfke, terk edilme, kayıp ve diğer duyguların yansıması olabilir. Bunu istemsiz olarak dolaylı yoldan da yapabilirler.

Sanat öğeleri simgeler yolu ile içte olanın dışa vurumunu sağlar. Bu durum, kişisel ifade ve yaratıcılığın dışa vurumudur. Bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriği sanatın renk, ses, biçim, hareket, ezgi, ritim, dil araçları ile dışa vurulur. Dışa vurulan bu içerik, ruhsal aygıtın iyileşmesi için uygulayıcıya imkan verir.

Dans Terapisi Eğitici Eğitimi, aynı zamanda bireysel farkındalık, uygulamalarda yetkinlik ve eğitimin transferinde güncel öğretim metodlarını size sunmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI: 120 saat (10 ay)

İŞ OLANAKLARI

·

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Katılımcılar;

· Tüm yaşam süreçlerini etkileyebilecek bir farkındalığa sahip olurlar.

· Problem çözme, odaklanma becerilerini artırır.

· Boş zamanları değerlendirme ve hoş zaman geçirmelerine olanak sağlar

· Yaratıcı eylem sürecinde korku ve kaygılarını ifade edebilirler.

· Korku ve kaygıların ifade edilmede zorlanırken, sanat onlara daha az kaygı uyandıran ifade yolu sunar.

· İçe atılmış olan derin ve acı veren duygularının, tasarladıkları bir sanat ürünüyle sembol olarak dışavurumunu sağlar.

· Sanat ürünleri organik problemlerin tanılanmasında ve motor becerilerin açığa çıkartılmasında kullanılabilir.

· Grup üyelerinin benlik saygısını yükseltir.

· Sanat terapisi bilinçdışı duyguların bilince getirilmesini sağlar (rüya sembolü gibi).

· Yaratım süreci kişilerin kaygı ve problemleri üzerinde kontrol kazanmalarında etkilidir.

· Sanatsal meşguliyetler, yaşlılara öğrenmek, gelişmek ve çabalamak için bir neden yani amaç sağlar.

· Davranış, tutum ve eylemleri üzerine daha fazla sorumluluk alırlar.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL ALINACAK?

On line video, supervizyon ve CANLIsınıflarda eğitim.

KİMLER KATILABİLİR?

Eğitimi almak isteyenlerin hem sanat alanı ile ilgileniyor olmaları hem de terapi sürecini yürütebilecek yetkinlikte olmaları gerekmektedir.

· Psikoloji, PDR bölüm mezunları

· Profesyonel koçlar

· Aile danışmanları

SINAV VE SERTİFİKA

Sınavda % 60 başarı gereklidir.

Eğitimin sonunda “Başarı Belgesi” verilir. Universal Üniversite kayıtlı belge verilecektir.

Belge Geçerlilik Süresi: 5 yıl. Belge 5 yıl sonra yapılacak güncelleme ve değerlendirme sonucunda yenilenecektir.

EĞİTİMCİLER

· Marziye lhan RN. BA. Msc.

Sağlık yöneticisi, Pofesyonel Koç, Kurumsal Danışman, Yazar

· Dr. Reha Çetin Yurdaer

Tıp Doktoru, İntegratif Terapi ve Biyorezonans Uzmanı, Aile Terapisti, Yazar

· Filiz İzbal

Nefes Terapisti, Yoga Eğitmeni, Yazar

Swiss Academy Online Eğitimlerinde Muhteşem Fırsatlar!

Uluslararası Sertifikalarla CV'ni ve Kendini Geliştirmenin Tam Zamanı!

2021 ve 2022 Yılında +55.000'den Fazla Öğrenci ve Satış Yapan Eğitimler

toplu eğitim alımlarında %50'ye varan İndirim fırsatından yararlanmak İçin ;

%filename MyEduco
Profil fotoğrafı
Swiss Universal University
0
100

Öğrenci

vicon vicon-arrow-circle-down
Psikoloji

Eğitmen Hakkında

Müfredat

  • 1. BÖLÜM Sınırsız
  • Bedene Genel Bakış Sınırsız
  • Dansın Tarihçesi Sınırsız
  • • Temel İnsan Anatomisi Sınırsız
  • Temel Fizyoloji Sınırsız
  • Nefes ve Solunum Kontrolü Sınırsız
  • 2. BÖLÜM Sınırsız
  • Kişilik tipleri Sınırsız
  • Ruhsal Denge Sınırsız
  • Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Sınırsız
  • Klinik Psikoloji Sınırsız
  • Problem Çözme Terapisi Sınırsız
  • İleri Yetişkin Psikopatolojisi Sınırsız
  • Psikoterapi Yaklaşımları Sınırsız
  • Bilen Beden, Oyuncu Beden Sınırsız
  • Yaratmak/ Dönüştürmek Sınırsız
  • Laban Hareket Analizi Sistemi eğitimi. Kişinin doğaçlama hareket ve dönüştürücü yaratıcı süreç eşliğinde bireysel hareket tarzını öğrenmesi. Sınırsız
  • Laban Hareket gözlem sistemini kullanmayı öğrenmek. Dans, ses/müzik, imge/görsel sanatlar gibi çeşitli araçları kullanarak yaratıcılığı harekete geçirmeyi öğrenmek. Sınırsız
  • Beden ve Bağlantıları Sınırsız
  • Bartenieff ve P. Hackney’in beden bağlantıları araştırmalarına dayanarak bedenin farklı bölümleri arasındaki bağlantıları gelişimsel bir perspektifle öğrenmek Sınırsız
  • Dans terapisinin temel kavram ve işleyiş ilkelerine giriş. Sınırsız
  • Hareket analizi ve Hareket yoluyla klinik değerlendirme Sınırsız
  • Laban hareket analizi sistemi bilgisini klinik ortamda değerlendirme ve tedavi sürecini şekillendirme amacına uygun kullanabilmek. Sınırsız
  • Ben ve diğeri: Dans terapisinde nesne ilişkileri Sınırsız
  • Nesne ilişkileri ve İlişkisel Psikanaliz kuramları ışığında kişilerarası ilişkilerin gelişimi, bu süreçlerin dans terapisinde kullanılışına dair teori ve uygulamalar Sınırsız
  • Gelişimsel Hareket Ritimleri ve Çocuklarla Dans Terapisi Sınırsız
  • Kestenberg Hareket Analizi Sistemi ve Çocuklarla dans terapisi uygulamaları Sınırsız
  • Dans terapisinde aktarım ve karşı aktarım süreçleri Dans terapisinde aktarım ve karşı aktarım süreçleri, somatik karşı aktarım, terapötik duruş gibi kavramlara dair teorik bilgi ve deneyimsel egzersizler Sınırsız
  • Dans terapisi ve diğer sanat terapilerinde sembolik süreçler Sınırsız
  • Farklı sanat modalitelerini birbirine geçişli olarak kullanarak sembolik ifadeyi derinleştirmenin temel prensipleri. Sınırsız
  • Psikoz, travma, kronik hastalıklar gibi farklı gruplarla dans terapisi uygulamaları Sınırsız
  • 3. BÖLÜM Sınırsız
  • İletişim ve empati Sınırsız
  • 4. BÖLÜM Sınırsız
  • Müzik Seçimi Sınırsız
  • Ritim ve Dans Sınırsız
  • 5. BÖLÜM Sınırsız
  • Süpervizyon Sınırsız
  • Eğitimin yönetimi Sınırsız
  • Öğretimde Temel Kavramlar Sınırsız
  • Eğitimcinin Özellikleri Sınırsız
  • Eğiticinin Rolü ve Özellikleri Sınırsız
  • Bireysel veya grupta İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Sınırsız
  • Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Arttıran Yöntemler Sınırsız
  • Öz güven ve Sakinlik Sınırsız
  • İlgiyi Canlı Tutmak Sınırsız
  • Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak Etkileşim Yaratma Sınırsız
  • Eğitimlerde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak Sınırsız
  • Koçluk sürecinde öğretme ve davranış değişikliği yaratmak Sınırsız
  • Yetişkin Eğitiminin Özellikleri Sınırsız
  • Çocuk Eğitiminin Özellikleri Sınırsız
  • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Sınırsız
  • • Öğretim Yöntemleri Sınırsız
  • • Öğretim materyallerinin yerinde ve zamanında kullanımı Sınırsız
  • • Öğrenme Engelleri Sınırsız
  • • Eğitimin Transferi Sınırsız
  • • Öğretim Yöntemlerinin Koçluk Uygulamalarına Aktarılması Sınırsız
  • • Eğitimin Değerlendirilmesi ve Gerekli Pekiştirme Düzeltmelerin Yapılması Sınırsız
  • • Sunumun hazırlanması Sınırsız
  • • Sunum Akışının Planlanması Sınırsız
  • • Sunum Materyallerin Tespiti Sınırsız
  • • Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri Sınırsız
  • • Sahneyi Kullanma Sınırsız

Eğitim Değerlendirmesi ↴

X